Chrzest wiary – 2 września 2018

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo połączone z Chrztem Wiary. Będzie wiele radości, uwielbienia Boga, bo kolejne osoby postanowiły iść za Jezusem.

Chrzest odbędzie się 2 września w niedzielę godz.10:00 przy ul. Wałowa 2/4.

Chrzest wiary w wieku dorosłym (w wodzie) jest aktem posłuszeństwa wobec Boga i Jego Słowa oraz symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

„ Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mateusz 28.19-20

„ I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” Marek 16.15-16

Copyright 2013 | WP