Czy pełnisz wolę Ojca i czy masz moc Jezusa?
Copyright 2013 | WP