Dzieci

„… Pismo święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa…”

2 Tym 3,14b-15

Celem naszych spotkań jest przede wszystkim dbałość o duchowy rozwój dzieci. Pragniemy, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały treści zawarte w Piśmie Świętym. Chcemy przybliżać im osobę Pana Jezusa Chrystusa i wzbudzać w nich pragnienia naśladowania Go. Zachęcamy naszych podopiecznych do pielęgnowania prostej, dziecięcej, żywej wiary. W trakcie naszych spotkań dzieci poznają historie i przypowieści biblijne oraz uczą się praktycznego zastosowania ich w codziennym życiu.

Zajęcia katechetyczne,  to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa, poprzez śpiew, zajęcia plastyczne itp. Organizujemy również tematyczne przedstawienia i dramy, w których dzieci same opowiadają o Bogu. Zajęcia są zaplanowana tak, by w sposób adekwatny odpowiadały na potrzeby dzieci w różnym wieku. Pragniemy przygotować nasze pociechy do stawienia czoła wyzwaniom i pokusom dzisiejszego świata, utrwalając w nich fundament Słowa Bożego i zawartych w Nim prawd.

Szkółka niedzielna odbywa się w każdą niedzielę w trakcie nabożeństwa.

Dla dzieci:


 

http://www.bijbelspel.nl/php/4_frameset_bib_en.php a pod tym linkiem znajdują się biblijne kolorowanki dla dzieci.

Copyright 2013 | WP