Goście
23 października 2014
25 września 2014
14 września 2014

W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, 26 – 31 wersetu czytamy o tym, że św. Paweł odczuwał potrzebę przynależności do uczniów Chrystusa (Kościoła). Podobnie w naszym życiu, ważne jest, abyśmy byli częścią Kościoła, bo niesie to za sobą szereg błogosławieństw, które będą dostępne, jeśli zostaną spełnione podstawowe warunki. Kościół staje się błogosławieństwem, jeśli: jest zdrowy (tzn. ma zdrową doktrynę/naukę, wierzący są wkorzenieni w Chrystusa oraz mają właściwy stosunek do grzechu, a także jego poszczególni członkowie są „zdrowi” duchowo),  ma namaszczonych przywódców i liderów, Jego członkowie stanowią prawdziwą wspólnotę, a także gdy staje się Kościołem który służy ludziom wokół siebie.

6 lipca 2014
1 listopada 2012
14 października 2012
22 kwietnia 2012
13 listopada 2011
16 października 2011
28 sierpnia 2011
24 lipca 2011
Strona 2 z 212
Copyright 2013 | WP