Pastor Dariusz Rochecki
9 listopada 2014

Izebel była niewątpliwie negatywną postacią, która wyrządziła wiele zła. Jedną z cech, która ją wyróżniała, była pogarda dla autorytetów. Niestety, również dziś zdarza się, że duch Izebel manifestuje się w życiu wierzących ludzi. Osoby znajdujące się pod jego wpływem, chcąc osiągnąć swoje cele, uciekają się do manipulacji, agresywnych zachowań, oszczerstwa czy zachowań dwulicowych. Powinniśmy stale badać swoje serca, aby zachowania te w nieświadomy sposób nie stały się naszym udziałem. Aby nie było w naszych sercach miejsca dla ducha Izebel powinniśmy pamiętać, że w duchowej rzeczywistości nie może być pustych przestrzeni – jeśli Duch Święty stale nie wypełnia naszych serc, jest ktoś kto chętnie z tego skorzysta. Tym, co może uchronić nas od złego wpływu jest również nieustanne odwracanie się od grzechu. Łatwym łupem stajemy się także wówczas, gdy pozwalamy, aby zawładnął nami strach oraz gdy stajemy się nieposłuszni.


Wersety: Obj. 2,20, Joz. 1,9, 1 Sam. 15,23.

2 listopada 2014
26 października 2014
12 października 2014

W Biblii znaleźć można wiele fragmentów na temat uwielbienia Boga. To właśnie oddawanie Bogu chwały jest czymś szczególnym, co pozwala nam utrzymać się na powierzchni w trudnych chwilach.

Kiedy Mojżesz obwieścił Izraelowi, który znajdował się w Egipcie jakie ma wspaniałe plany względem niego, lud ucieszył się i uchwyciwszy się Bożej obietnicy, oddał chwałę Najwyższemu. Jednak w drodze do Ziemi Obiecanej, kiedy pojawiły się trudności Izrael zaczął szemrać i wątpić w Boże obietnice, dopuszczając się przy tym najróżniejszych grzechów. Bóg jednak pozostał wierny. Podobnie jest z nami. Kiedy się nawracamy, chwytamy się Bożych obietnic z całych sił. Często jednak problemy i różne doświadczenia, które nas spotykają, sprawiają, że tracimy bezgraniczne zaufanie względem Boga, zaczynamy szemrać, przestajemy Go chwalić…Nie zapominajmy jednak, że Bóg dziś jest taki sam, jak wtedy, gdy prowadził swój lud przez pustynię!

Wersety: Obj. 14. 7, 11; Wyj. 4. 31; Rz. 8. 28; Ps. 84. 5-7;

5 października 2014
21 września 2014

Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, aby świat zbawić- nie sądzić. Dlatego my także, jeśli prawdziwie chcemy Go naśladować, winniśmy skupiać się raczej na służeniu ludziom wokół nas- nie na ich osądzaniu. Słowo Boże podaje, że nawet ludziom, którzy powiedzą coś przeciwko Panu Jezusowi będzie odpuszczone. Jakże więc my, który jesteśmy tylko ludźmi, możemy chować urazę i nieprzebaczenie w przypadku, gdy ktoś nas skrzywdzi? Jeśli będziemy chować w sercu urazę, nie będziemy mogli być pożytecznymi narzędziami w Bożych rękach, a przecież jak Pan Jezus został posłany na świat, żeby służyć, tak teraz my sprawujemy to zadanie w Jego miejsce.

Fragmenty Słowa Bożego: Jana 12,47; Łk. 12,10; Jan 17,18; Ps, 46,11; Jana 5,30; Kol. 3,15.

7 września 2014
17 sierpnia 2014

 

10 sierpnia 2014
27 lipca 2014
20 lipca 2014
1 czerwca 2014
25 maja 2014
18 maja 2014
10 marca 2013
3 marca 2013

 

24 lutego 2013
20 stycznia 2013
13 stycznia 2013
25 grudnia 2012
23 grudnia 2012
9 grudnia 2012
2 grudnia 2012
25 listopada 2012
28 października 2012
21 października 2012
6 maja 2012
22 kwietnia 2012
8 kwietnia 2012
25 marca 2012
Strona 4 z 512345
Copyright 2013 | WP