Służby
28 listopada 2013

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

 Mrk. 11, 24

 

28 listopada 2013

Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły…

Przyp. 31, 10

28 listopada 2013

Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także, gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się; natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie.

Kaz. Sal. 4, 9-12

28 listopada 2013

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Joz. 1,9

27 listopada 2013

Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

Ps. 100, 1-2

 

27 listopada 2013

 O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają!

Ps. 133,1

27 listopada 2013

„… Pismo święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa…”

2 Tym 3,14b-15

Copyright 2013 | WP