Klucz do Nieba

 

kolo1Bo Ty stworzyłeś nerki moje,
ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Ps. 139, 13

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Właśnie dlatego, każdy z nas jest ważny i wyjątkowy. Biblia mówi, że Bóg ma o nas ciągłe staranie (1 Pio.5,7) i nieustannie o nas myśli (Ps. 40,18). Życzeniem Boga jest, aby każde z jego ukochanych dzieci, mogło spędzić z Nim wieczność w Niebie. Niestety…

 

 

kolo2

 

zapłatą za grzech jest śmierć
Rzym. 6, 23

Bóg jest święty. Nie może pozwolić, aby coś skalanego i grzesznego znajdowało się w Jego obecności. List do Rzymian mówi, że nie ma człowieka, który mógłby z czystym sumieniem stanąć przez Bogiem, gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy (Rzym.3,23), a drzwi do Nieba są zamknięte przez każdym grzesznikiem. Ale…

 

 

kolo3Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy,
nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ew. Jan. 3, 16

W dawnych czasach człowiek, który pragnął oczyścić się z grzechu, ofiarowywał Bogu najdorodniejszego baranka, jakiego posiadał w swoim stadzie. Ponieważ zwierzę było czyste i nieskalane, mogło stać się ofiarą miłą Bogu, a co za tym idzie, grzech człowieka mógł zostać odpuszczony. Jednak Bóg zapragnął rozprawić się z grzechem raz na zawsze. Posłał swojego Jedynego Syna, Jezusa na świat. Żył On świętym i bezgrzesznym życiem. To właśnie dlatego nazywamy Go Barankiem Bożym. Pan Jezus umarł za nasze grzechy na Krzyżu. Dlatego…

 

kolo4

 

nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni.
Dz. 4, 12

 Dziś bramy do Nieba mogą stać się na nowo otwarte dla każdego człowieka, który uzna Ofiarę Pana Jezusa. Gdy powierzysz Mu kontrolę nad swoim życiem, kiedy ustanowisz Go Panem i Zbawicielem, twoje życie ulegnie zmianie- staniesz się nowym stworzeniem. Biblia mówi, że  jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego (Jan 3, 3).

 

Jeśli nigdy dotąd nie uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, musisz się narodzić na nowo. Czy chciałbyś teraz pomodlić się modlitwą pokutną i stać się nowym stworzeniem w Chrystusie?

Jeżeli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i narodzić się na nowo, możesz pomodlić się zamieszczoną poniżej modlitwą. Pamiętaj jednak, że wypowiedzenie słów tej czy innej modlitwy nie zbawi Cię. Jedynie wiara w Jezusa może uratować Cię od mocy grzechu. Biblia mówi, że choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna (Iz. 1,18). Nie ma takiego grzechu, z którym Bóg nie mógłby się skutecznie rozprawić. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, byś mógł wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie Ci zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na piekło. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Od dziś odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie oraz dar życia wiecznego! Amen!”

Copyright 2013 | WP