Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

10 listopada chrześcijanie na całym świecie będą modlić się za prześladowanych braci i siostry w wierze.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół (IDOP – International Day of Prayer for the Persecuted Church) jest to dzień globalnego wstawiania się u Boga za chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie. Jego zasadniczym celem, oprócz modlitwy wstawienniczej, jest pobudzenie do działań na rzecz ofiar prześladowań. W tym dniu chrześcijanie na całym świecie są też zachęcani do modlitwy za prześladowców i za narody, w których prześladowania są wywoływane.

Bóg zaprasza nas do przedstawiania Mu naszych próśb oraz do wytrwałości w modlitwie. Prześladowani chrześcijanie często proszą właśnie o modlitwę, by mogli wytrwać w wierze. W wielu przypadkach możemy tylko się modlić, a jest to przecież najmniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. IDOP ma też służyć jako zachęta do stałej modlitwy za prześladowanych chrześcijan i ciągłego zaangażowania w ich sprawę.

Pierwszy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół odbył się w 1997 dzięki staraniom Światowej Społeczności Ewangelicznej (WEF – World Evengelical Fellowship), we współpracy z różnymi kościołami i organizacjami. Wzięło w nim wtedy udział około 7000 kościołów. Od tego czasu IDOP stał się największą inicjatywą modlitewną tego typu na świecie.

Źródło: www.gpch.pl

Copyright 2013 | WP