Międzynarodowy Dzień Modlitwy

Każdego roku w listopadzie chrześcijanie na całym świecie łączą się w modlitwie za chrześcijan, którzy znoszą prześladowania jedynie z tego powodu, że wyznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana.

W tym roku ten dzień wypada dziś, 15 listopada. Zachęcamy wszystkich do modlitwy za tych, którzy bardzo tego potrzebują.

Do prześladowania chrześcijan dochodzi głównie w kręgu oddziaływania trzech wielkich religii (islamu, hinduizmu i buddyzmu) oraz na obszarach kontrolowanych przez partie lub partyzantki komunistyczne. Ortodoksyjny islam stawia żydów i chrześcijan w roli obywateli drugiej kategorii i nie zezwala na porzucanie islamu. W państwach komunistycznych powszechną praktyką jest budowanie fasady wolności religijnej w celu utrzymania dobrych więzi ekonomicznych i handlowych z Zachodem. Z kolei w krajach hinduistycznych i buddyjskich elity religijne i polityczne oskarżają chrześcijan o stwarzanie zagrożenia dla tożsamości narodowej.

hgjh

źródło: http://www.gpch.pl/

Copyright 2013 | WP