Słowo od Pastora

Cieszymy się że trafiłeś na naszą stronę. Wierzymy że znajdziesz tu coś dla siebie , słowo które będzie przesłaniem od Boga.

Wszechmogący Bóg jest zainteresowany tym abyś miał z Nim bezpośrednią relację , Biblia mówi : Hebr. 1:1-2

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna.

Bożym pragnieniem od wieków było to , abyśmy mogli Go poznać i doświadczyć Jego mocy .

Jesteśmy ludźmi którzy w swoim życiu doświadczyli świadomego nawrócenia do Boga, zostaliśmy oczyszczeni z grzechów i wyposażeni w moc Ducha Świętego, aby wieść zwycięskie życie w społeczności z Bogiem i ludem Bożym .

Jezus Chrystus który pragnie każdego dnia zsyłać błogosławieństwo do swojego kościoła, jest zainteresowany także TOBĄ aby móc nasycić twoje życie łaską, pokojem, radością i miłością.

Ewangelia św. Jana 10:10-11

Złodziej ( Diabeł ) przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały [dzieci Boże] życie i obfitowały.

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

Ta obietnica jest także dla ciebie , być może nigdy nie doświadczyłeś obecności Boga w twoim życiu Na tej stronie znajdziesz informacje jak uczynić pierwsze kroki w relacji z Bogiem.

Jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, tutaj przeczytasz o fundamentach chrześcijańskiego życia, a może jesteś zagubionym wierzącym, który utracił radość i świeżość w codziennym życiu – mam nadzieję że znajdziesz tu odpowiedź .

Pamiętaj Bóg jest blisko , a Jego ręce są wyciągnięte aby cię błogosławić !

Pastor Dariusz Rochecki

Copyright 2013 | WP