Spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej

Mieszkańców miasta Dąbrowa Tarnowska oraz okolicznych miejscowości zapraszamy na spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgodnie z nakazem Pana Jezusa z Ew. Mateusza, aby iść w nowe miejsca i czynić uczniami wszystkich ludzi (paraf. Mat. 28.) nasz zbór podjął wyzwanie, jakim jest prowadzenie pracy misyjnej we wspomnianej miejscowości.

Każdy piątek o godzinie 18.00 w budynku przy ul. Mała 4 (Sala wykładowa LOK) spotykamy się, aby razem modlić się, czytać i rozważać Pismo Święte i uwielbiać naszego Boga.

Copyright 2013 | WP